Pro řidiče ADR : základní kurz ve dnech 19.11. - 21.11.2021. Obnovovací kurz ve dnech 20.11. - 21.11. 2021. Účastníky kurzů ADR žádáme , aby s sebou přinesli negativní výsledek testu na SARS-CoV-2, nebo potvrzení o dokončeném očkování, nebo potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19. Dále aby v době konání kurzu a zkoušky používali respirátor ( vždy bez výdechového ventilku) s filtrační účinností min. 94% ( např. FFP2, KN 95). Více viz NOVINKY pro dopravce, ADR. - Připravujeme - VIKRA Služby s.r.o.

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží. Více >

+420 558 694 450

 

Připravujeme

Pro řidiče ADR : základní kurz ve dnech 19.11. - 21.11.2021. Obnovovací kurz ve dnech 20.11. - 21.11. 2021. Účastníky kurzů ADR žádáme , aby s sebou přinesli negativní výsledek testu na SARS-CoV-2, nebo potvrzení o dokončeném očkování, nebo potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19. Dále aby v době konání kurzu a zkoušky používali respirátor ( vždy bez výdechového ventilku) s filtrační účinností min. 94% ( např. FFP2, KN 95). Více viz NOVINKY pro dopravce, ADR.

25. února 2013, 11.54 | základní kurz pro řidiče vysokozdvižných manipulačních vozíků dne 24.4.2018

Tématické zařazení:

 » Připravujeme  

 

 

 

Rychlý dotaz

Váš telefon:

Váš e-mail:

Dotaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků.

Kód pro ověření

 

 

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Přeprava
nebezpečných věcí

Bezpečnost práce
Požární ochrana
Přeprava nebezpečných věcí

Připravujeme:

Ke stažení:

Ceníky, pokyny, přihlášky, ...

Novinky

14. července 2021

Dopravci, ADR

- Mnohostranná dohoda M333 ze dne 26.1.2021 : Všechna svědčení o školení řidiče, jejichž platnost končí mezi 1. březnem 2020 a 1. září 2021, zůstávají platná do 30. září 2021. Doba platnosti těchto osvědčení se prodlouží o pět let, jestliže řidič prokáže, že se zúčastnil obnovovacího školení podle 8.2.2.5 dohody ADR a úspěšně složil zkoušku podle 8.2.2.7 dohody ADR před 1. říjnem 2021. Nová doba platnosti začíná datem uplynutí platnosti původního osvědčení, které má být prodlouženo.

14. července 2021

BOZP, PO

- Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, účinný od 1.7.2022

Starší novinky

Publikace

Zákoník práce    ::    Zákon o požární ochraně    ::    Ministerstvo dopravy    ::    Ministerstvo práce a sociálních věcí    ::    Oblastní inspektorát práce