Silniční přeprava nebezpečných věcí v praxi ADR 2015 - VIKRA Služby s.r.o.

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží. Více >

+420 558 694 450

 

Silniční přeprava nebezpečných věcí v praxi ADR 2015

ADR 2015Příručka je určena především managementu dopravních firem, jako studijní pomůcka pro zvláštní školení řidičů přepravujících nebezpečné věci, případně pro školení ostatních osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí. Obsah příručky je s ohledem na rozsah celého předpisu značně zredukován, mj. neobsahuje ustanovení související se silniční přepravou radioaktivních látek třídy 7.

 

Autor: Ing. Pavel Petrunčík

Cena (bez 15% DPH) : 180,-Kč/1 ks

Poštovné a balné: 120,- Kč

 

Objednávka příručky silniční přeprava nebezpečných věcí v praxi ADR 2015

Fakturační adresa:

 Název firmy: *

 Ulice a č.p.: *

 Město a PSČ: *

 Telefon: *

 E-mail: *

 IČO:

 DIČ:

 Kont. osoba: *

Dodací adresa:

 Jméno:

 Ulice a č.p.:

 Město a PSČ

Způsob dodání:

 Převzetí: *

 Počet kusů: *

 

 

 Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

Rychlý dotaz

Váš telefon:

Váš e-mail:

Dotaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků.

Kód pro ověření

 

 

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Přeprava
nebezpečných věcí

Bezpečnost práce
Požární ochrana
Přeprava nebezpečných věcí

Připravujeme:

Ke stažení:

Ceníky, pokyny, přihlášky, ...

Novinky

11. ledna 2018

BOZP, PO

- od 1.11.2017 platí zákon č.202/2017 Sb., kterým se mění zákoník práce, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
- od 15.12.2017 platí vyhláška č. 436/2017 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 79/2013 Sb., vyhláška o pracovnělékařských službách
- nové NV č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.
- zákon č. 65 /2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

25. dubna 2012

Dopravci, ADR

- zákon 361/2000 Sb. , zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, novela 285/2018 Sb., platné od 1.1.2019
- vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, novela č. 206/2018 platná od 1.10.2018
- vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, novela č. 84/2016 platná od 21.3.2016
- vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách, platná od 1.10.2018

Starší novinky

Publikace

Zákoník práce    ::    Zákon o požární ochraně    ::    Ministerstvo dopravy    ::    Ministerstvo práce a sociálních věcí    ::    Oblastní inspektorát práce