Silniční přeprava nebezpečných věcí v praxi ADR 2015 - VIKRA Služby s.r.o.

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží. Více >

+420 558 694 450

 

Silniční přeprava nebezpečných věcí v praxi ADR 2015

ADR 2015Příručka je určena především managementu dopravních firem, jako studijní pomůcka pro zvláštní školení řidičů přepravujících nebezpečné věci, případně pro školení ostatních osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí. Obsah příručky je s ohledem na rozsah celého předpisu značně zredukován, mj. neobsahuje ustanovení související se silniční přepravou radioaktivních látek třídy 7.

 

Autor: Ing. Pavel Petrunčík

Cena (bez 15% DPH) : 180,-Kč/1 ks

Poštovné a balné: 120,- Kč

 

Objednávka příručky silniční přeprava nebezpečných věcí v praxi ADR 2015

Fakturační adresa:

 Název firmy: *

 Ulice a č.p.: *

 Město a PSČ: *

 Telefon: *

 E-mail: *

 IČO:

 DIČ:

 Kont. osoba: *

Dodací adresa:

 Jméno:

 Ulice a č.p.:

 Město a PSČ

Způsob dodání:

 Převzetí: *

 Počet kusů: *

 

 

 Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

Rychlý dotaz

Váš telefon:

Váš e-mail:

Dotaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků.

Kód pro ověření

 

 

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Přeprava
nebezpečných věcí

Bezpečnost práce
Požární ochrana
Přeprava nebezpečných věcí

Připravujeme:

Ke stažení:

Ceníky, pokyny, přihlášky, ...

Novinky

20. března 2020

BOZP, PO

-Ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnanců v době nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020
v souvislosti se šířením koronaviru


Usnesení Vlády České republiky č. 214 ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového opatření mimo jiné upravuje:

1/ Zdravotní způsobilost osob u nástupu do zaměstnání:
Po dobu trvání nouzového stavu lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením (vzor v příloze) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č.373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

2/ Periodicita lékařských prohlídek zaměstnanců:
Po dobu trvání nouzového stavu není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů,


Zdroj: SÚIP

25. dubna 2012

Dopravci, ADR

- zákon 361/2000 Sb. , zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, novela 285/2018 Sb., platné od 1.1.2019
- vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, novela č. 206/2018 platná od 1.10.2018
- vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, novela č. 84/2016 platná od 21.3.2016
- vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách, platná od 1.10.2018
M324 a M330

Starší novinky

Publikace

Zákoník práce    ::    Zákon o požární ochraně    ::    Ministerstvo dopravy    ::    Ministerstvo práce a sociálních věcí    ::    Oblastní inspektorát práce