Silniční přeprava nebezpečných věcí v praxi ADR 2015 - VIKRA Služby s.r.o.

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží. Více >

+420 558 694 450

 

Silniční přeprava nebezpečných věcí v praxi ADR 2015

ADR 2015Příručka je určena především managementu dopravních firem, jako studijní pomůcka pro zvláštní školení řidičů přepravujících nebezpečné věci, případně pro školení ostatních osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí. Obsah příručky je s ohledem na rozsah celého předpisu značně zredukován, mj. neobsahuje ustanovení související se silniční přepravou radioaktivních látek třídy 7.

 

Autor: Ing. Pavel Petrunčík

Cena (bez 15% DPH) : 180,-Kč/1 ks

Poštovné a balné: 120,- Kč

 

Objednávka příručky silniční přeprava nebezpečných věcí v praxi ADR 2015

Fakturační adresa:

 Název firmy: *

 Ulice a č.p.: *

 Město a PSČ: *

 Telefon: *

 E-mail: *

 IČO:

 DIČ:

 Kont. osoba: *

Dodací adresa:

 Jméno:

 Ulice a č.p.:

 Město a PSČ

Způsob dodání:

 Převzetí: *

 Počet kusů: *

 

 

 Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

Rychlý dotaz

Váš telefon:

Váš e-mail:

Dotaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků.

Kód pro ověření

 

 

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Přeprava
nebezpečných věcí

Bezpečnost práce
Požární ochrana
Přeprava nebezpečných věcí

Připravujeme:

Ke stažení:

Ceníky, pokyny, přihlášky, ...

Novinky

24. ledna 2022

Dopravci, ADR

Od 2.2.2022 - povinnost zaznamenání překročení státních hranic u vozidel vybavených digitálními tachografy a smart tachografy V1. Řidič je povinen od tohoto data zastavit po překročení hranice na nejbližším možném místě a do tachografu zadat symbol země, do které s vozidlem vstoupil. Zadání se provede jako další začátek pracovní doby. V tachografu a na kartě řidiče tak může být za celý pracovní den několik symbolů zemí pro začátek pracovní doby, ale pouze jeden symbol pro její konec.

14. července 2021

BOZP, PO

- Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, účinný od 1.7.2022
- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
-1.1.2023 vstoupila v účinnost vyhláška č. 452/2022 Sb., která upravuje vyhl. č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách.

Starší novinky

Publikace

Zákoník práce    ::    Zákon o požární ochraně    ::    Ministerstvo dopravy    ::    Ministerstvo práce a sociálních věcí    ::    Oblastní inspektorát práce