VIKRA Služby s.r.o.

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží. Více >

+420 558 694 450

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Přeprava
nebezpečných věcí

Bezpečnost práce
Požární ochrana
Přeprava nebezpečných věcí

Připravujeme:

Ke stažení:

Ceníky, pokyny, přihlášky, ...

Novinky

25. dubna 2012

Dopravci, ADR

- zákon 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, účinnost od 1.6.2012
- vyhl. č. 82/2012 Sb., o kontrolách technického stavu vozidel na pozemních komunikacích
- vyhl. č. 83/2012 Sb. kterou se mění vyhláška o technických prohlídkách a měření emisí vozidel č. 302/2001 Sb.
- vyhl. č. 27/2012 Sb., kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů, účinnost od 10.2.2012
- zákon č. 196/2012 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, účinnost od 1.9.2012

01. dubna 2012

BOZP, PO

- od 1.1.2012 platí zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- od 1.1.2012 byl novelou č.367/2011 Sb. změněn zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
- od 1.4.2012 platí nařízení vlády č.93/2012 Sb., kterým se mění nař. vl. č. 361/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
- od 1.4.2012 platí zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
- od 1.4.2013 účinný zákon č. 47/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
- od 3.4.2013 platí vyhláška č. 79/2013 Sb. -vyhláška o pracovnělékařských službách

Starší novinky

Zákoník práce    ::    Zákon o požární ochraně    ::    Ministerstvo dopravy    ::    Ministerstvo práce a sociálních věcí    ::    Oblastní inspektorát práce