Kontakt - VIKRA Služby s.r.o.

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží. Více >

+420 558 694 450

 

Kontakt

 Ing. Viktor Zawadzki

Sídlo: 739 59 Střítež 37

IČ: 633 59 936

DIČ: CZ6307291815

 

Provozovna: Vělopolí 45

 

Telefon, fax: +420 558 694 450

Datová schránka ( ID osoby): pt85dx

 

Bankovní spojení:

 

 Česká spořitelna, a.s.

 č.ú.: 3692740379/0800

GIBACZPX, IBAN: CZ64 0800 0000 0036 9274 0379

 

 

Podnikající fyzická osoba

                                                                                                            GPS: 49.700168  

                                                                                                                     18.571195   

 

Provozovna

Zvětšit mapu

 

 

VIKRA služby s.r.o. 

Sídlo: 739 59 Střítež 37

IČ: 278 03 325

DIČ: CZ27803325 

  

Provozovna: Vělopolí 45

 

Telefon, fax: +420 558 694 450

Datová schránka ( ID osoby): gt3m9e

Zápis v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41894.

Bankovní spojení:

 

 Česká spořitelna, a.s.

 č.ú.: 3692757349/0800

GIBACZPX, IBAN: CZ05 0800 0000 0036 9275 7349

 

Kontaktní osoby

Ing. Viktor Zawadzki

+420 736 773 527

 • jednatel
 • bezpečnostní poradce pro třídy nebezpečných věcí:1, 2, 3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,7,8,9 ( všechny třídy ADR)
 • odborně způsobilá osoba podle § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 

Ing. Richard Zawadzki

+420 775 212 144

 • přeprava nebezpečných věcí po silnici

  přeprava nebezpečných věcí dle ADR, RID
 • bezpečnostní poradce pro třídy:1,2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,7,8,9 ( všechny třídy ADR)

  bezpečnostní poradce pro třídy nebezpečných věcí: 1,2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,7,8,9 (všechny třídy ADR)

Ing. Šárka Zawadzká

 

 

+420 736 773 580


 

 

 • jednatel                                                                                                             
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci                           
 

Ladislav Cieslar

+420 603 358 580

 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • certifikovaný znalec pro ověřování odborné způsobilosti obsluhy manipulačních vozíků
 

 Ing. Klára Hanková

 +420 736 773 592

   
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • požární ochrana, technik požární ochrany podle § 11 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 

Lukáš Sumega

+420 736 773 568

 
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • požární ochrana, odborně způsobilá osoba podle § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 

 Radomír Walach

 +420 736 773 521

 

 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 

 Viktor Zawadzki

+420 733 390 495

 

 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

    

 

   
 • sekretariát, administrativa             + 420 558 694 450                       

Rychlý dotaz

Váš telefon:

Váš e-mail:

Dotaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků.

Kód pro ověření

 

 

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Přeprava
nebezpečných věcí

Bezpečnost práce
Požární ochrana
Přeprava nebezpečných věcí

Připravujeme:

Ke stažení:

Ceníky, pokyny, přihlášky, ...

Novinky

13. dubna 2023

Dopravci, ADR

Po dvou letech opět dochází k pravidelné aktualizaci dohody ADR. Současná verze končí a nově začíná platit verze ADR 2023, platná od 1. ledna 2023. V přechodném období, které je tradičně půlroční, tj. až do 30. 6. 2023, pokud není stanoveno jinak, smějí být nebezpečné věci přepravovány i nadále podle ADR 2021.
Od 2.2.2022 - povinnost zaznamenání překročení státních hranic u vozidel vybavených digitálními tachografy a smart tachografy V1. Řidič je povinen od tohoto data zastavit po překročení hranice na nejbližším možném místě a do tachografu zadat symbol země, do které s vozidlem vstoupil. Zadání se provede jako další začátek pracovní doby. V tachografu a na kartě řidiče tak může být za celý pracovní den několik symbolů zemí pro začátek pracovní doby, ale pouze jeden symbol pro její konec.

03. ledna 2023

BOZP, PO

- Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, účinný od 1.7.2022
- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
-1.1.2023 vstoupila v účinnost vyhláška č. 452/2022 Sb., která upravuje vyhl. č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách.

Starší novinky

Publikace

Zákoník práce    ::    Zákon o požární ochraně    ::    Ministerstvo dopravy    ::    Ministerstvo práce a sociálních věcí    ::    Oblastní inspektorát práce