Kontakt - VIKRA Služby s.r.o.

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží. Více >

+420 558 694 450

 

Kontakt

 Ing. Viktor Zawadzki

Sídlo: 739 59 Střítež 37

IČ: 633 59 936

DIČ: CZ6307291815

 

Provozovna: Vělopolí 45

 

Telefon, fax: +420 558 694 450

Datová schránka ( ID osoby): pt85dx

 

Bankovní spojení:

 

 Česká spořitelna, a.s.

 č.ú.: 3692740379/0800

GIBACZPX, IBAN: CZ64 0800 0000 0036 9274 0379

 

 

Podnikající fyzická osoba

                                                                                                            GPS: 49.700168  

                                                                                                                     18.571195   

 

Provozovna

Zvětšit mapu

 

 

VIKRA služby s.r.o. 

Sídlo: 739 59 Střítež 37

IČ: 278 03 325

DIČ: CZ27803325 

  

Provozovna: Vělopolí 45

 

Telefon, fax: +420 558 694 450

Datová schránka ( ID osoby): gt3m9e

Zápis v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41894.

Bankovní spojení:

 

 Česká spořitelna, a.s.

 č.ú.: 3692757349/0800

GIBACZPX, IBAN: CZ05 0800 0000 0036 9275 7349

 

Kontaktní osoby

Ing. Viktor Zawadzki

+420 736 773 527

 • jednatel
 • přeprava nebezpečných věcí po silnici dle ADR
 • bezpečnostní poradce pro třídy nebezpečných věcí:1, 2, 3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,7,8,9 ( všechny třídy ADR)
 

Ing. Richard Zawadzki

+420 775 212 144

 • přeprava nebezpečných věcí po silnici

  přeprava nebezpečných věcí dle ADR, RID
 • bezpečnostní poradce pro třídy:1,2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,7,8,9 ( všechny třídy ADR)

  bezpečnostní poradce pro třídy nebezpečných věcí: 1, 2, 3, 4.1,4.2,4.3, 5.1,5.2, 6.1,6.2, 8, 9

Ing. Šárka Zawadzká

 

 

+420 736 773 580


 

 • jednatel                                                                                                           
 • administrativa   
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci   +420 558 694 450                           
 

Ladislav Cieslar

+420 603 358 580

 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • zkušební komisař obsluhy motorových vozíků
 

Bc. Jerzy Kuźma

+420 736 773 592

 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • požární ochrana
 

Lukáš Sumega

+420 736 773 568

 
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • požární ochrana
 

 Radomír Walach

 +420 736 773 521

 

 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 

 Viktor Zawadzki

+420 733 390 495

 

 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

               

     
 

Rychlý dotaz

Váš telefon:

Váš e-mail:

Dotaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků.

Kód pro ověření

 

 

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Přeprava
nebezpečných věcí

Bezpečnost práce
Požární ochrana
Přeprava nebezpečných věcí

Připravujeme:

Ke stažení:

Ceníky, pokyny, přihlášky, ...

Novinky

20. března 2020

BOZP, PO

-Ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnanců v době nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020
v souvislosti se šířením koronaviru


Usnesení Vlády České republiky č. 214 ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového opatření mimo jiné upravuje:

1/ Zdravotní způsobilost osob u nástupu do zaměstnání:
Po dobu trvání nouzového stavu lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením (vzor v příloze) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č.373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

2/ Periodicita lékařských prohlídek zaměstnanců:
Po dobu trvání nouzového stavu není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů,


Zdroj: SÚIP

25. dubna 2012

Dopravci, ADR

- zákon 361/2000 Sb. , zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, novela 285/2018 Sb., platné od 1.1.2019
- vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, novela č. 206/2018 platná od 1.10.2018
- vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, novela č. 84/2016 platná od 21.3.2016
- vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách, platná od 1.10.2018
M324 a M330

Starší novinky

Publikace

Zákoník práce    ::    Zákon o požární ochraně    ::    Ministerstvo dopravy    ::    Ministerstvo práce a sociálních věcí    ::    Oblastní inspektorát práce