Kontakt - VIKRA Služby s.r.o.

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží. Více >

+420 558 694 450

 

Kontakt

 Ing. Viktor Zawadzki

Sídlo: 739 59 Střítež 37

IČ: 633 59 936

DIČ: CZ6307291815

 

Provozovna: Vělopolí 45

 

Telefon, fax: +420 558 694 450

Datová schránka ( ID osoby): pt85dx

 

Bankovní spojení:

 

 Česká spořitelna, a.s.

 č.ú.: 3692740379/0800

GIBACZPX, IBAN: CZ64 0800 0000 0036 9274 0379

 

 

Podnikající fyzická osoba

                                                                                                            GPS: 49.700168  

                                                                                                                     18.571195   

 

Provozovna

Zvětšit mapu

 

 

VIKRA služby s.r.o. 

Sídlo: 739 59 Střítež 37

IČ: 278 03 325

DIČ: CZ27803325 

  

Provozovna: Vělopolí 45

 

Telefon, fax: +420 558 694 450

Datová schránka ( ID osoby): gt3m9e

Zápis v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41894.

Bankovní spojení:

 

 Česká spořitelna, a.s.

 č.ú.: 3692757349/0800

GIBACZPX, IBAN: CZ05 0800 0000 0036 9275 7349

 

Kontaktní osoby

Ing. Viktor Zawadzki

+420 736 773 527

 • jednatel
 • přeprava nebezpečných věcí po silnici dle ADR
 • bezpečnostní poradce pro třídy nebezpečných věcí:1, 2, 3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,7,8,9 ( všechny třídy ADR)
 

Ing. Richard Zawadzki

+420 775 212 144

 • přeprava nebezpečných věcí po silnici

  přeprava nebezpečných věcí dle ADR, RID
 • bezpečnostní poradce pro třídy:1,2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,7,8,9 ( všechny třídy ADR)

  bezpečnostní poradce pro třídy nebezpečných věcí: 1, 2, 3, 4.1,4.2,4.3, 5.1,5.2, 6.1,6.2, 8, 9

Ing. Šárka Zawadzká

 

 

+420 736 773 580


 

 • jednatel                                                                                                           
 • administrativa   
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci   +420 558 694 450                           
 

Ladislav Cieslar

+420 603 358 580

 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • certifikovaný znalec pro ověřování odborné způsobilosti obsluhy manipulačních vozíků
 

Bc. Jerzy Kuźma

+420 736 773 592

 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • požární ochrana
 

Lukáš Sumega

+420 736 773 568

 
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • požární ochrana
 

 Radomír Walach

 +420 736 773 521

 

 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 

 Viktor Zawadzki

+420 733 390 495

 

 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

               

     
 

Rychlý dotaz

Váš telefon:

Váš e-mail:

Dotaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků.

Kód pro ověření

 

 

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Přeprava
nebezpečných věcí

Bezpečnost práce
Požární ochrana
Přeprava nebezpečných věcí

Připravujeme:

Ke stažení:

Ceníky, pokyny, přihlášky, ...

Novinky

14. července 2021

Dopravci, ADR

- Mnohostranná dohoda M333 ze dne 26.1.2021 : Všechna svědčení o školení řidiče, jejichž platnost končí mezi 1. březnem 2020 a 1. září 2021, zůstávají platná do 30. září 2021. Doba platnosti těchto osvědčení se prodlouží o pět let, jestliže řidič prokáže, že se zúčastnil obnovovacího školení podle 8.2.2.5 dohody ADR a úspěšně složil zkoušku podle 8.2.2.7 dohody ADR před 1. říjnem 2021. Nová doba platnosti začíná datem uplynutí platnosti původního osvědčení, které má být prodlouženo.

14. července 2021

BOZP, PO

- Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, účinný od 1.7.2022
- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků

Starší novinky

Publikace

Zákoník práce    ::    Zákon o požární ochraně    ::    Ministerstvo dopravy    ::    Ministerstvo práce a sociálních věcí    ::    Oblastní inspektorát práce