O firmě - VIKRA Služby s.r.o.

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží. Více >

+420 558 694 450

 

O firmě

VIKRA, Ing. Viktor Zawadzki působí od roku 1995 v oblasti školení řidičů ADR, bezpečnosti práce a požární ochrany. V roce 1995 byl Ing. Viktor Zawadzki schválen Ministerstvem dopravy České republiky jako lektor pro školení řidičů dle kap. 1.3 Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po silnici (ADR). V roce 2002 získal odbornou způsobilost bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí po silnici. V současné době firma VIKRA, Ing. Viktor Zawadzki poskytuje především poradenskou a školící činnost v oblasti přepravy nebezpečného zboží, školení řidičů ADR, dále školení osob podílejících se na přepravě dle bodu 8.2.3 ADR.

 

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany .

Byla založena 12. června 2007 a svou činností navázala na činnost firmy VIKRA, Ing. Viktor Zawadzki.

Našim klientům nabízíme komplexní služby, dlouhodobou spolupráci, kvalitní péči zajištěnou zkušenostmi a odbornou znalostí našich zaměstnanců. Poradenskou a školící činnost poskytujeme přímo u klientů. Pro potřeby školení můžeme rovněž nabídnout naši vybavenou školící místnost v provozovně ve Vělopolí o kapacitě 20 posluchačů.

Naši významní zákazníci

 • OPaLL-AGRI, s.r.o.
 • Optimont 2000 s.r.o.
 • QUADTRANS CZ, s.r.o.
 • Pure Solve Česká republika spol. s r.o.
 • REMER, a.s.
 • Ridera Bohemia a.s.
 • SGM Route, a.s.
 • STABA - SERVIS ANTIKOR, s.r.o.
 • Steeltec CZ, s.r.o.
 • Stow Karviná, s.r.o.
 • ŠTENCEL TRANSPORT, s.r.o.
 • Transdev Morava s.r.o.

 

 

Rychlý dotaz

Váš telefon:

Váš e-mail:

Dotaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků.

Kód pro ověření

 

 

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Přeprava
nebezpečných věcí

Bezpečnost práce
Požární ochrana
Přeprava nebezpečných věcí

Připravujeme:

Ke stažení:

Ceníky, pokyny, přihlášky, ...

Novinky

13. dubna 2023

Dopravci, ADR

Po dvou letech opět dochází k pravidelné aktualizaci dohody ADR. Současná verze končí a nově začíná platit verze ADR 2023, platná od 1. ledna 2023. V přechodném období, které je tradičně půlroční, tj. až do 30. 6. 2023, pokud není stanoveno jinak, smějí být nebezpečné věci přepravovány i nadále podle ADR 2021.
Od 2.2.2022 - povinnost zaznamenání překročení státních hranic u vozidel vybavených digitálními tachografy a smart tachografy V1. Řidič je povinen od tohoto data zastavit po překročení hranice na nejbližším možném místě a do tachografu zadat symbol země, do které s vozidlem vstoupil. Zadání se provede jako další začátek pracovní doby. V tachografu a na kartě řidiče tak může být za celý pracovní den několik symbolů zemí pro začátek pracovní doby, ale pouze jeden symbol pro její konec.

03. ledna 2023

BOZP, PO

- Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, účinný od 1.7.2022
- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
-1.1.2023 vstoupila v účinnost vyhláška č. 452/2022 Sb., která upravuje vyhl. č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách.

Starší novinky

Publikace

Zákoník práce    ::    Zákon o požární ochraně    ::    Ministerstvo dopravy    ::    Ministerstvo práce a sociálních věcí    ::    Oblastní inspektorát práce