O firmě - VIKRA Služby s.r.o.

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží. Více >

+420 558 694 450

 

O firmě

VIKRA, Ing. Viktor Zawadzki působí od roku 1995 v oblasti školení řidičů ADR, bezpečnosti práce a požární ochrany. V roce 1995 byl Ing. Viktor Zawadzki schválen Ministerstvem dopravy České republiky jako lektor pro školení řidičů dle kap. 1.3 Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po silnici (ADR). V roce 2002 získal odbornou způsobilost bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí po silnici. V současné době firma VIKRA, Ing. Viktor Zawadzki poskytuje především poradenskou a školící činnost v oblasti přepravy nebezpečného zboží, školení řidičů ADR, dále školení osob podílejících se na přepravě dle bodu 8.2.3 ADR.

 

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany .

Byla založena 12. června 2007 a svou činností navázala na činnost firmy VIKRA, Ing. Viktor Zawadzki.

Našim klientům nabízíme komplexní služby, dlouhodobou spolupráci, kvalitní péči zajištěnou zkušenostmi a odbornou znalostí našich zaměstnanců. Poradenskou a školící činnost poskytujeme přímo u klientů. Pro potřeby školení můžeme rovněž nabídnout naši vybavenou školící místnost v provozovně ve Vělopolí o kapacitě 20 posluchačů.

Naši významní zákazníci

 • OPaLL-AGRI, s.r.o.
 • Optimont 2000 s.r.o.
 • QUADTRANS CZ, s.r.o.
 • Pure Solve Česká republika spol. s r.o.
 • REMER, a.s.
 • Ridera Bohemia a.s.
 • SGM Route, a.s.
 • STABA - SERVIS ANTIKOR, s.r.o.
 • Steeltec CZ, s.r.o.
 • Stow Karviná, s.r.o.
 • ŠTENCEL TRANSPORT, s.r.o.
 • Transdev Morava s.r.o.

 

 

Rychlý dotaz

Váš telefon:

Váš e-mail:

Dotaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků.

Kód pro ověření

 

 

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Přeprava
nebezpečných věcí

Bezpečnost práce
Požární ochrana
Přeprava nebezpečných věcí

Připravujeme:

Ke stažení:

Ceníky, pokyny, přihlášky, ...

Novinky

14. července 2021

Dopravci, ADR

- Mnohostranná dohoda M333 ze dne 26.1.2021 : Všechna svědčení o školení řidiče, jejichž platnost končí mezi 1. březnem 2020 a 1. září 2021, zůstávají platná do 30. září 2021. Doba platnosti těchto osvědčení se prodlouží o pět let, jestliže řidič prokáže, že se zúčastnil obnovovacího školení podle 8.2.2.5 dohody ADR a úspěšně složil zkoušku podle 8.2.2.7 dohody ADR před 1. říjnem 2021. Nová doba platnosti začíná datem uplynutí platnosti původního osvědčení, které má být prodlouženo.

14. července 2021

BOZP, PO

- Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, účinný od 1.7.2022
- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků

Starší novinky

Publikace

Zákoník práce    ::    Zákon o požární ochraně    ::    Ministerstvo dopravy    ::    Ministerstvo práce a sociálních věcí    ::    Oblastní inspektorát práce