O firmě - VIKRA Služby s.r.o.

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží. Více >

+420 558 694 450

 

O firmě

VIKRA, Ing. Viktor Zawadzki působí od roku 1995 v oblasti školení řidičů ADR, bezpečnosti práce a požární ochrany. V roce 1995 byl Ing. Viktor Zawadzki schválen Ministerstvem dopravy České republiky jako lektor pro školení řidičů dle kap. 1.3 Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po silnici (ADR). V roce 2002 získal odbornou způsobilost bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí po silnici. V současné době firma VIKRA, Ing. Viktor Zawadzki poskytuje především poradenskou a školící činnost v oblasti přepravy nebezpečného zboží, školení řidičů ADR, dále školení osob podílejících se na přepravě dle bodu 8.2.3 ADR.

 

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany .

Byla založena 12. června 2007 a svou činností navázala na činnost firmy VIKRA, Ing. Viktor Zawadzki.

Našim klientům nabízíme komplexní služby, dlouhodobou spolupráci, kvalitní péči zajištěnou zkušenostmi a odbornou znalostí našich zaměstnanců. Poradenskou a školící činnost poskytujeme přímo u klientů. Pro potřeby školení můžeme rovněž nabídnout naši vybavenou školící místnost v provozovně ve Vělopolí o kapacitě 20 posluchačů.

Naši významní zákazníci

 • OPaLL-AGRI, s.r.o.
 • Optimont 2000 s.r.o.
 • QUADTRANS CZ, s.r.o.
 • Pure Solve Česká republika spol. s r.o.
 • REMER, a.s.
 • Ridera Bohemia a.s.
 • SGM Route, a.s.
 • STABA - SERVIS ANTIKOR, s.r.o.
 • Steeltec CZ, s.r.o.
 • Stow Karviná, s.r.o.
 • ŠTENCEL TRANSPORT, s.r.o.
 • Transdev Morava s.r.o.

 

 

Rychlý dotaz

Váš telefon:

Váš e-mail:

Dotaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků.

Kód pro ověření

 

 

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Přeprava
nebezpečných věcí

Bezpečnost práce
Požární ochrana
Přeprava nebezpečných věcí

Připravujeme:

Ke stažení:

Ceníky, pokyny, přihlášky, ...

Novinky

20. března 2020

BOZP, PO

-Ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnanců v době nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020
v souvislosti se šířením koronaviru


Usnesení Vlády České republiky č. 214 ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového opatření mimo jiné upravuje:

1/ Zdravotní způsobilost osob u nástupu do zaměstnání:
Po dobu trvání nouzového stavu lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením (vzor v příloze) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č.373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

2/ Periodicita lékařských prohlídek zaměstnanců:
Po dobu trvání nouzového stavu není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů,


Zdroj: SÚIP

25. dubna 2012

Dopravci, ADR

- zákon 361/2000 Sb. , zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, novela 285/2018 Sb., platné od 1.1.2019
- vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, novela č. 206/2018 platná od 1.10.2018
- vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, novela č. 84/2016 platná od 21.3.2016
- vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách, platná od 1.10.2018
M324 a M330

Starší novinky

Publikace

Zákoník práce    ::    Zákon o požární ochraně    ::    Ministerstvo dopravy    ::    Ministerstvo práce a sociálních věcí    ::    Oblastní inspektorát práce