O firmě - VIKRA Služby s.r.o.

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží. Více >

+420 558 694 450

 

O firmě

VIKRA, Ing. Viktor Zawadzki působí od roku 1995 v oblasti školení řidičů ADR, bezpečnosti práce a požární ochrany. V roce 1995 byl Ing. Viktor Zawadzki schválen Ministerstvem dopravy České republiky jako lektor pro školení řidičů dle kap. 1.3 Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po silnici (ADR). Od roku 2002 získal odbornou způsobilost bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí po silnici. V současné době firma VIKRA, Ing. Viktor Zawadzki poskytuje především poradenskou a školící činnost v oblasti přepravy nebezpečného zboží, školení řidičů ADR, dále školení osob podílejících se na přepravě dle bodu 8.2.3 ADR.

 

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží.

Byla založena 12. června 2007 a svou činností navázala na činnost firmy VIKRA, Ing. Viktor Zawadzki.

Našim klientům nabízíme komplexní služby, dlouhodobou spolupráci, kvalitní péči zajištěnou zkušenostmi a odbornou znalostí našich zaměstnanců. Poradenskou a školící činnost poskytujeme přímo u klientů. Pro potřeby školení můžeme rovněž nabídnout naši vybavenou školící místnost v provozovně ve Vělopolí o kapacitě 20 posluchačů. Jsme rovněž vydavateli odborné literatury.

Naši významní zákazníci

 

 

Rychlý dotaz

Váš telefon:

Váš e-mail:

Dotaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků.

Kód pro ověření

 

 

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Přeprava
nebezpečných věcí

Bezpečnost práce
Požární ochrana
Přeprava nebezpečných věcí

Připravujeme:

Ke stažení:

Ceníky, pokyny, přihlášky, ...

Novinky

11. ledna 2018

BOZP, PO

- od 1.11.2017 platí zákon č.202/2017 Sb., kterým se mění zákoník práce, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
- od 15.12.2017 platí vyhláška č. 436/2017 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 79/2013 Sb., vyhláška o pracovnělékařských službách
- nové NV č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.
- zákon č. 65 /2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

25. dubna 2012

Dopravci, ADR

- zákon 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, účinnost od 1.6.2012
- vyhl. č. 82/2012 Sb., o kontrolách technického stavu vozidel na pozemních komunikacích
- vyhl. č. 83/2012 Sb. kterou se mění vyhláška o technických prohlídkách a měření emisí vozidel č. 302/2001 Sb.
- vyhl. č. 27/2012 Sb., kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů, účinnost od 10.2.2012
- zákon č. 196/2012 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, účinnost od 1.9.2012

Starší novinky

Publikace

Zákoník práce    ::    Zákon o požární ochraně    ::    Ministerstvo dopravy    ::    Ministerstvo práce a sociálních věcí    ::    Oblastní inspektorát práce