Patří do povinné výbavy řidiče ve Francii alkohotester? Platí to i pro motoristy ze zahraničí? - Otázky a odpovědi z problematiky přepravy nebezpečného zboží - VIKRA Služby s.r.o.

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží. Více >

+420 558 694 450

 

Otázky a odpovědi z problematiky přepravy nebezpečného zboží

Patří do povinné výbavy řidiče ve Francii alkohotester? Platí to i pro motoristy ze zahraničí?

22. června 2012, 11.41

 

 

Dle tiskového oddělení francouzského
velvyslanectví v Praze je povinnost držení alkoholtesteru ve
Francii vázána na řidiče vozidla 
na základě vydaného
dekretu: "Dekret 2012-284 z 28. února 2012 o povinném držení
etylotesteru řidičem motorového vozidla".

Novinka začne platit od 1. července. Dekret také
nařizuje, že pokutovat za chybějící alkoholtester má policie až od 1.
listopadu. Řidičům bez něj hrozí pokuta ve výši 11 eur.

Francouzi se vydáním speciálního dekretu
vyhnuli povinnosti dodržovat takzvanou Vídeňskou úmluvu o silničním provozu z
roku 1968, která říká, že vozidlo musí mít povinnou výbavu podle předpisů země,
kde je registrováno. Tedy auto s českou registrační značkou musí mít v povinné
výbavě výbavu předepsanou v Česku, nikoliv tu, kterou musí vozit v zemi, kde je
na návštěvě.

Pokud by ve Francii zahrnuli alkoholtester do
povinné výbavy vozidla, nevztahovala by se tato povinnost kvůli Vídeňské úmluvě
na cizince. "Tím, že dekret vysloveně říká, že alkoholtester musí mít u
sebe každý řidič - takže už to není výbava auta, ale řidiče, musí ho mít i
Češi, kteří přijedou do Francie."

Nezbude tedy než si alkoholtester na cestu do
Paříže nebo na riviéru pořídit. Stačí ten jednorázový. Na benzinkách mívají
různé balonky, papírky, které se olizují, a podobně. Nejlepší bude je koupit na
první francouzské benzinové pumpě. V dekretu se totiž také píše, že
tester musí odpovídat francouzským předpisům, musí mít výrobní značku a
neprošlou dobou expirace.
Alkoholtestery jsou ve Francii běžně k
dispozici na benzinových pumpách nebo v supermarketech za přibližně 1,50
až 2 eura.

 

 

 

Rychlý dotaz

Váš telefon:

Váš e-mail:

Dotaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků.

Kód pro ověření

 

 

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Přeprava
nebezpečných věcí

Bezpečnost práce
Požární ochrana
Přeprava nebezpečných věcí

Připravujeme:

Ke stažení:

Ceníky, pokyny, přihlášky, ...

Novinky

13. dubna 2023

Dopravci, ADR

Po dvou letech opět dochází k pravidelné aktualizaci dohody ADR. Současná verze končí a nově začíná platit verze ADR 2023, platná od 1. ledna 2023. V přechodném období, které je tradičně půlroční, tj. až do 30. 6. 2023, pokud není stanoveno jinak, smějí být nebezpečné věci přepravovány i nadále podle ADR 2021.
Od 2.2.2022 - povinnost zaznamenání překročení státních hranic u vozidel vybavených digitálními tachografy a smart tachografy V1. Řidič je povinen od tohoto data zastavit po překročení hranice na nejbližším možném místě a do tachografu zadat symbol země, do které s vozidlem vstoupil. Zadání se provede jako další začátek pracovní doby. V tachografu a na kartě řidiče tak může být za celý pracovní den několik symbolů zemí pro začátek pracovní doby, ale pouze jeden symbol pro její konec.

03. ledna 2023

BOZP, PO

- Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, účinný od 1.7.2022
- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
-1.1.2023 vstoupila v účinnost vyhláška č. 452/2022 Sb., která upravuje vyhl. č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách.

Starší novinky

Publikace

Zákoník práce    ::    Zákon o požární ochraně    ::    Ministerstvo dopravy    ::    Ministerstvo práce a sociálních věcí    ::    Oblastní inspektorát práce